Léto bude v BioLife ve znamení soutěže, která přináší hned pět příležitostí vyhrát.
Soutěž vypukne už 10. června a potrvá až do 14. září.

Do hlavního slosování, ve kterém hrajeme o ceny, jako jsou sluchátka, horské kolo nebo elektrická koloběžka, budou zařazení všichni dárci, kteří v daném období přijdou darovat plazmu alespoň 5x.
Každý měsíc ale proběhne i slosování o menší ceny v podobě balíčků kosmetiky nebo potravinových doplňků a dalších produktů, do kterého bude zařazen každý, kdo v daném měsíci daroval.

To znamená hned pět možností vyhrát.
Pojďte do toho s námi, pomáhejte a užijte si soutěžní léto naplno!


Podmínky Letní soutěže o kola, koloběžky, sluchátka, poukazy do sportovních obchodů a další ceny

Pořadatel a podmínky

Pořadatelem letní soutěže o kola, koloběžky, sluchátka, poukazy do sportovních obchodů a další ceny (Soutěž) je společnost sanaplasma s.r.o., IČO: 27616959, se sídlem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 57776 (Pořadatel). Partnerem Pořadatele je NOVALIA advokátní kancelář s.r.o., Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1, která může zajistit losování výher.

Soutěž se řídí těmito podmínkami (Podmínky Soutěže). Před účastí v Soutěži je každý účastník povinen seznámit se s těmito Podmínkami Soutěže.

Kdy a kde se Soutěž koná, kdo a jak se může Soutěže zúčastnit?

Soutěž se koná od 10. června 2024 do 14. září 2024 včetně (Doba konání Soutěže) v následujících odběrových centrech Pořadatele:

odběrové centrum Brno, adresa: Soukenická 973/2, 602 00 Brno-střed;

odběrové centrum Zlín, adresa: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 1;

odběrové centrum Olomouc, adresa: Wellnerova 1, 779 00 Olomouc 9;

odběrové centrum Karviná, adresa: OC Korso, Nádražní 1939/4A, Fryštát, 733 01 Karviná;

odběrové centrum Ostrava, adresa: Českobratrská 3321/46, 702 00 Moravská Ostrava.

odběrové centrum Pardubice, adresa: tř. Míru 92, 530 02 Pardubice I.

odběrové centrum Hradec Králové, adresa: U Koruny 414/22, 500 02 Hradec Králové 2.

odběrové centrum Liberec, adresa: Řeznická 1332/7, 460 01 Liberec.

odběrové centrum Ústí nad Labem, adresa: Dlouhá 3458, 400 01 Ústí nad Labem-město.

odběrové centrum Most, adresa: Radniční 3400, 434 01 Most 1.

odběrové centrum Plzeň, adresa: Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň 3.

Soutěž se skládá ze dvou částí: (i) pravidelné měsíční losování, ve kterém jsou losování Soutěžící, kteří darovali plazmu v příslušném období podle článku 4.2, a (ii) závěrečné losování za celou Dobu trvání Soutěže. Dárce se může účastnit i jen jedné části Soutěže. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která během Doby konání Soutěže úspěšně daruje krevní plazmu v jednom z odběrových center Pořadatele a která se přihlásí do Soutěže dle článku 2.3 níže a splní minimální počet darování dle článku 2.4 níže.

Dárce se do Soutěže přihlásí v odběrovém centru Pořadatele, a to následujícím způsobem:

do pravidelného měsíčního losování je dárce, který dříve poskytl s účastí v Soutěži – marketingové akci Pořadatele, zařazen automaticky po úspěšném darování uskutečněném v Době konání Soutěže. To neplatí, pokud dárce po darování výslovně uvede, že si nepřeje být účastníkem Soutěže.

do závěrečného losování se dárce přihlásí tak, že při prvním odběru obdrží losovací kartičku a za každé darování plazmy získá dárce jednu nálepku na tuto losovací kartičku. Po získání pěti nálepek (tj. po 5 darováních) může dárce na odběrovém centru během Doby trvání Soutěže předat kartičku do losovacího boxu, ze kterého budou losováni výherci v rámci závěrečného losování dle článku 4.3 níže.

Přihlášením do Soutěže dárce vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami Soutěže a zavazuje se je dodržovat. Přihlášením do Soutěže se dárce stává soutěžícím.

Povinný počet darování plazmy. Pro účast v jednotlivém měsíčním losování musí dárce darovat krevní plazmu v některém z odběrových center Pořadatele dle článku 2.1 alespoň jednou v daném období dle článku 4.2. Pro účast v závěrečném slosování Soutěže musí dárce darovat krevní plazmu v některém z odběrových center Pořadatele dle článku 2.1 alespoň pětkrát za Dobu trvání Soutěže.

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, partnerovi Soutěže a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Pokud soutěžící odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, který uděluje za účelem vyhodnocení Soutěže, před případným předáním výhry, bude vyloučen ze Soutěže.

Kdo může vyhrát a co může vyhrát?

Výhercem se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti uvedené v článku 2 výše a byl vylosován ve slosování v souladu s článkem 4 níže.

Druh výhry, kterou může soutěžící vyhrát, závisí na kole losování v souladu s článkem 4 níže.

Jak se rozhodne o výherci?

Výherce bude náhodným výběrem vylosován ze všech soutěžících, kteří se přihlásili do Soutěže dle těchto Podmínek Soutěže.

Měsíční losování. V Době konání Soutěže se uskuteční pravidelné slosování, ve kterém budou losováni Soutěžící, kteří darovali plazmu v období od posledního losování do tohoto losování (v případě prvního losování jde o období od začátku Soutěže do prvního losování). Losování probíhá na každém odběrovém centru zvlášť. Konkrétní termíny měsíčních losování a výher jsou následující:

Losování na všech odběrových centrech, kromě Ostravy:

Losování 8.7.2024 – 10 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy;

Losování 5.8.2024 – 10 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy;

Losování 2.9.2024 – 10 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy;

Losování 16.9.2024 – 5 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy.

Losování v odběrovém centru Ostrava:

Losování 8.7.2024 – 20 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy;

Losování 5.8.2024 – 20 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy;

Losování 2.9.2024 – 20 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků stravy;

Losování 16.9.2024 – 10 výherců získá balíček kosmetiky a doplňků strav.

Závěrečné losování. Po skončení Doby konání Soutěže se uskuteční slosování ze Soutěžících, kteří splnili podmínky pro účast v závěrečném losování, a to za každé odběrové centrum zvlášť. Na odběrových centrech Pořadatele budou vylosovány následující výhry:

Závěrečné losování na všech odběrových centrech, kromě Ostravy: Losování proběhne 16.9.2024, celkem bude vylosováno šest výherců, kteří získají jednu z hlavních výher, a to: kolo, elektrokoloběžku, dárkovou poukázku, fitness náramek, sluchátka nebo čelovku.

Závěrečné losování v odběrovém centru Ostrava: Losování proběhne 16.9.2024, celkem bude vylosováno dvanáct výherců, kteří získají jednu z hlavních výher, a to: kolo, elektrokoloběžku, dárkovou poukázku, fitness náramek, sluchátka nebo čelovku.

Pořadatel informuje výherce e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení, a to do 3 dnů po výhře, a dále je oprávněn zveřejnit na webových stránkách a v odběrových centrech Pořadatele informaci o výherci.

O postupu předání výhry se následně dohodne Pořadatel a Výherce.

Informace o soutěžících a zpracování osobních údajů

Přihlášením do Soutěže dává soutěžící svolení Pořadateli k užití údajů uvedených v registračním formuláři za účelem vyhodnocení Soutěže, vyhlášení, zveřejnění výherců a kontaktování výherce a předání výhry.

V souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, které soutěžící Pořadateli poskytli při přihlášení do Soutěže za účelem účasti v Soutěži, a to z titulu plnění smlouvy uzavřené s jednotlivými soutěžícími na základě tohoto přihlášení do Soutěže. Jde o kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Přihlášením do Soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení splnění podmínek pro účast v Soutěži, kontaktování jeho osoby v případě výhry a bere na vědomí níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Přihlášením do Soutěže soutěžící dále souhlasí se zveřejněním svého celého jména v případě výhry na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele.

Osobní údaje soutěžícího jsou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a po jejím ukončení maximálně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku soutěžícího nebo nároku Pořadatele, a dále pak po dobu archivační doby stanovené příslušným právním předpisem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu soutěžícího jsou zpracovávány po dobu, na niž byl souhlas udělen, ledaže byl souhlas odvolán před uplynutím této doby. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat v příslušném odběrovém centru Pořadatele osobně nebo písemně. Pokud bude soutěžící po odvolání souhlasu vylosován, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel bude losovat další osoby.

Pořadatel jako správce údajů odpovídá za to, proč a jak jsou údaje soutěžícího zpracovávány. Údaje soutěžícího budou zpracovávány v Evropské unii.

Pořadatel může využívat externí dodavatele, kteří budou údaje soutěžících zpracovávat jako zpracovatelé údajů. Pořadatel rovněž může Vaše údaje předat státním orgánům nebo třetím stranám, pokud má takovou zákonnou povinnost.

Práva soutěžících. V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména GDPR, může soutěžící požádat o přístup ke svým údajům, které Pořadatel zpracovává (soutěžící se může se dotázat, které konkrétní údaje Pořadatel zpracovává a jak s nimi pracuje). Soutěžící může požádat o omezení zpracování svých údajů (to znamená, že Pořadatel údaje nevymaže, ale nebude s nimi pracovat). Soutěžící může požádat o vymazání svých údajů. Pořadatel žádosti vyhoví, pokud neexistuje právní povinnost tyto údaje uchovávat. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může soutěžící kontaktovat Pořadatele pomocí následující kanálů: sanaplasma s.r.o., Soukenická 973/2, 602 00 Brno, e-mail: DataprivacyCZE@sanaplasma.com

Pokud se soutěžící domnívá, že zpracováním osobních údajů porušuje Pořadatel právní předpisy, má právo podat stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů.

Změny Podmínek 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit bez udání důvodu. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto Podmínek Soutěže informuje Pořadatel o takové změně soutěžící na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze Podmínek Soutěže nebo e-mailem, pokud jej má Pořadatel k dispozici. Soutěžící je povinen se se změnami Podmínek Soutěže seznámit.

Ostatní ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v Soutěži.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval Podmínky Soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele či ostatních soutěžících. Pořadatel má rovněž právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

Účast v Soutěži není zpoplatněna ani není podmíněna žádným vkladem.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v Soutěži ani výhrou ve Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel prohlašuje, že výhry v Soutěži splňují regulatorní nároky na odměňování účastníků podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách biolifeplazma.cz

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Podmínkami Soutěže a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost soutěžícího a výherce.


V Brně dne 10.06.2024

sanaplasma, s.r.o.