„Kdo zachránil jeden život, jako by zachránil celý svět.“ Tak zní motto, kterým se v BioLife řídíme a které skvěle vystihuje i filozofii a hodnoty našich dobrovolníků.
Příkladem jsou dobrovolníci z Fire Rescue, z.s. Štětí.

Ti k nám zavítali v pondělí 23. 10., aby podpořili sbírku pro nemocnou Lindu organizovanou Nadačním fondem Upřímné srdce.
Jejich odhodlání a ochota přispět jsou obdivuhodné a dokazují, že svět skutečně můžeme měnit tím, že pomůžeme jednomu člověku.
Fire Rescue, z.s. Štětí, se ale na pomoc soustředí dlouhodobě. Mají široké spektrum aktivit, kterými pomáhají, jako jsou zdravotnické dozory, kurzy první pomoci nebo záchranářský kroužek pro děti.

My bychom jim touto cestou chtěli srdečně poděkovat za milou návštěvu našeho centra a podporu dobré věci, jakou sbírka pro Lindu je.
Moc si toho vážíme a věříme, že se stanou motivací i pro další dárce.
Těšíme se na další setkání a plánovaný odběr ve prospěch Lindy.
Děkujeme také Nadačnímu fondu Upřímné srdce za to, co dělají pro druhé a že pomáhají měnit životy druhých k lepšímu.